[vc_row][vc_column][bc_icon_list icon_style=”round” bc_icon_list_group=”%5B%7B%22bc_title%22%3A%22Licensing%20%26%20Usage%22%2C%22bc_icon%22%3A%22fa%20fa-angle-right%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Browser%20Compatibility%22%2C%22bc_icon%22%3A%22fa%20fa-angle-right%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Ownership%22%2C%22bc_icon%22%3A%22fa%20fa-angle-right%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Third%20Party%20Links%22%2C%22bc_icon%22%3A%22fa%20fa-angle-right%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Photos%20Copyright%20Info%22%2C%22bc_icon%22%3A%22bi%20bi-accordion-horizontal%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Warranty%22%2C%22bc_icon%22%3A%22bi%20bi-accordion-horizontal%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Support%22%2C%22bc_icon%22%3A%22bi%20bi-accordion-horizontal%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%2C%7B%22bc_title%22%3A%22Definitions%22%2C%22bc_icon%22%3A%22bi%20bi-accordion-horizontal%22%2C%22bc_text%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%20It%20has%20survived%20not%20only%20five%20centuries%2C%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

SIÊU TỐC 30 PHÚT trong nội thành TP.HCM - Thu tiền tận nơi.
Giao nhanh trong ngày ở tỉnh.

PHỤ KIỆN FULLBOX

Tặng đầy đủ phụ kiện bao gồm: Hộp - Sạc, Cáp Zin,... khi mua máy

BẢO HÀNH THEO TIÊU CHUẨN APPLE

Bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của Apple

QUÀ TẶNG NGẬP TRÀNG

GIẢM GIÁ KHI KHÁCH HÀNG CHECKIN LIXI CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỚI

Have no product in the cart!
0